Δείτε πως ήταν το κατάστημα κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης

 • P4260693
 • P4260694
 • P4260695
 • P4260696
 • P4260697
 • P4260698
 • P4260699
 • P4260700
 • P4270701
 • P4270702
 • P4270703
 • P4270704

 

 

Δείτε το κατάστημα μετά την ολοκλήρωση του έργου

 • P5080705
 • P5080706
 • P5080707
 • P5080708
 • P5080709
 • P5080710
 • P5080711
 • P5080712
 • P5080713
 • P5080714
 • P5080715
 • P5080716
 • P5080717
 • P5080718
 • P5080719