Δείτε πως ήταν το κατάστημα πριν την ανακαίνιση

 • P6060816
 • P6060817
 • P6060818
 • P6060819
 • P6060820
 • P6060821
 • P6060822
 • P6060823

 

Το κατάστημα κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης

 • P6150824
 • P6150825
 • P6150826
 • P6150827
 • P6150828
 • P6150829
 • P6150830
 • P6150831
 • P6150832
 • P6150833
 • P6150834
 • P6150835

 

Δείτε το κατάστημα μετά την ολοκλήρωση του έργου

 • P7070886
 • P7070887
 • P7070888
 • P7070889
 • P7070890
 • P7070891
 • P7070892
 • P7070893