• DSCN0627
 • DSCN0628
 • DSCN0631
 • DSCN2718
 • DSCN2720
 • DSCN2721
 • DSCN2722
 • DSCN2723
 • DSCN2724
 • DSCN2725
 • DSCN2727
 • DSCN2728
 • DSCN2729
 • DSCN2730

 

 Τοποθέτηση μηχανημάτων του ΟΠΑΠ

 • DSCN2735
 • DSCN2736
 • DSCN2737

 

 Δείτε τον χώρο πριν την έναρξη της ανακαίνισης

 

 • DSCN2556
 • DSCN2558
 • DSCN2560
 • DSCN2561
 • DSCN2562

 

Δείτε το κατάστημα όταν άρχισαν οι εργασίες και κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης

 • DSCN2567
 • DSCN2568
 • DSCN2569
 • DSCN2574
 • DSCN2577
 • DSCN2579
 • DSCN2586
 • DSCN2588
 • DSCN2597
 • DSCN2599
 • DSCN2601
 • DSCN2610
 • DSCN2618
 • DSCN2626
 • DSCN2627
 • DSCN2629
 • DSCN2633
 • DSCN2636
 • DSCN2639
 • DSCN2650
 • DSCN2669
 • DSCN2670
 • DSCN2674
 • DSCN2676
 • DSCN2678
 • DSCN2682
 • DSCN2684
 • DSCN2686

 

Δείτε το κατάστημα μετά την ολοκλήρωση του έργου

 • DSCN2740
 • DSCN2741