Η εταιρεία μας χρησιμοποιώντας  σύγχρονα ψηφιακό εξοπλισμό δημιουργεί  φωτορεαλιστικό σχέδιο του πρακτορείου σας  ώστε να σας δώσουμε την εικόνα της μελοντικής του κατάστασης όταν θα έχουν ολοκληρωθούν τα έργα. Έτσι εκμηδενίζονται οι πιθανότητες για σφάλματα ή αστοχίες στην σχεδίαση και την λειτουργικότητα του χώρου. Δείτε δείγματα:

 

Φωτορεαλιστική άποψη  πρακτορείου ΟΠΑΠ

 • image 1
 • image 2
 • image 3
 • image esw 2b
 • image esw 3b
 • image esw1
 • image esw1b
 • image esw2
 • image esw3
 • image esw4

 

 

Φωτορεαλιστική άποψη  υπό κατασκευή πρακτορείου ΟΠΑΠ

 • exterior_1
 • interior_2
 • interior_3
 • interior_4
 • interior_5